ჩვენი გუნდი

member
აიეტი კუკავა

დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი

member
ნინო ბზეკალავა

მენეჯერი

member
ეთო გიუაშვილი

მასწავლებელი

member
თეა პაიჭაძე

დირექტორის მოადგილე

member
Jovana Vesić

მასწავლებელი

member
მარიამ გობიანიძე

ქართულის, როგორც უცხო ენის მასწავლებელი

member
Heli Harju

მასწავლებელი

member
ნანო ხეცურიანი

მასწავლებელი