ჩვენი გუნდი

member
Heli Harju

მასწავლებელი

member
ნინო ნოზაძე

ქართულის მასწავლებელი

member
Afsaneh Hajimirz

მასწავლებელი

member
სოფი კუპრაშვილი

ასისტენტი