ჩვენი გუნდი

member
აიეტი კუკავა

დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი

member
Satu-Maaria Särkilä

ვიცე-დირექტორი / მასწავლებელი

member
თეა პაიჭაძე

დირექტორის მოადგილე

member
მაია ცანავა

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი

member
მარიამ მეგრელიშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი

member
Ksenia Kim

მასწავლებელი

member
ნანო ხეცურიანი

მასწავლებელი

member
Nadiia Dudareva

მასწავლებელი