ჩვენი გუნდი

member
სოფი ჭეიშვილი

მასწავლებელი

member
Maria Masi

მასწავლებელი

member
ეთო გიუაშვილი

მასწავლებელი

member
Jovana Vesić

მასწავლებელი

member
მარიამ გობიანიძე

ქართულის, როგორც უცხო ენის მასწავლებელი

member
Heli Harju

მასწავლებელი

member
ნინო ნოზაძე

ქართულის მასწავლებელი

member
Afsaneh Hajimirz

მასწავლებელი