ჩვენი გუნდი

member
Nadiia Dudareva

მასწავლებელი

member
სოფი ჭეიშვილი

მასწავლებელი

member
Maria Masi

მასწავლებელი

member
ეთო გიუაშვილი

მასწავლებელი

member
ჰელმა სოხაძე

მასწავლებელი

member
სალომე ჩარკვიანი

სპეციალური განათლების კოორდინატორი

member
Jovana Vesić

მასწავლებელი

member
მარიამ გობიანიძე

ქართულის, როგორც უცხო ენის მასწავლებელი