photo

მიმდინარეობს რეგისტრაცია
2022-2023 სასწავლო წლისთვის

photo

N1 განათლების მოდელი მსოფლიოში

background

სკოლის გახსნა

ყველა ვიდეო

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის სკოლის ზუსტი მისამართი? რა დრო არის საჭირო თბილისიდან სკოლამდე?

სკოლა  მდებარეობს საგურამოს ცენტრში, პოლიციის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ზუსტი მისამართია:  მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საგურამო, მე-7 ქუჩა N9. 

სკოლამდე   მისასვლელად     თბილისის      ცენტრიდან     საჭიროა საშუალოდ  30-40 წუთი.

 

რა არის სწავლის საფასური?რას მოიცავს და როგორია საფასურის გადახდის გრაფიკი?

სწავლის ღირებულება შეადგენს  4850 ევროს (ექვივალენტს ლარში). რეგისტრაციის  საფასურია - 150 ევრო,   რომლიც ერთჯერადია და უკან არ ბრუნდება.

 

სწავლის საფასური მოიცავს ტრანსპორტირებას აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიიდან სკოლამდე და უკან, ორჯერად კვებას, ექსკურსიებსა   და კლასგარეშე აქტივობებს.

რა ენაზე მიმდინარეობს სწავლება? აქვს თუ არა სკოლას ქართული სექტორი?

ფინურ საერთაშორისო სკოლაში ფუნქციონირებს მხოლოდ ინგლისური სექტორი და სწავლება მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე, ფინური კურიკულუმის შესაბამისად. კურიკულუმში დამატებით, ცალკე საგნად შეტანილია ქართული ენა და ლიტერატურა, ინტეგრირებულია საკითხები საქართველოს ისტორიიდან, საბუნებისმეტყველო საგნების პროგრამებში კი გათვალისწინებულია ქართული კონტექსტიც.

ტრანსპორტირება

ტრანსპორტი სახლში აკითხავს თითოეულ მოსწავლეს, თუ არსებობს გარკვეული ლოკაციები?

მოსწავლეებს ტრანსპორტი მიაკითხავს მათ საცხოვრებელ ადგილთან მაქსიმალურად ახლოს. ლოკაციები დაზუსტდება მოგვიანებით, დარეგისტრირებული მოსწავლეების საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით.

 

რომელ საათზე მოაკითხავს მოსწავლეს ტრანსპორტი?

ზუსტი  დრო დამოკიდებული იქნება მოსწავლის საცხოვრებელ ადგილზე.

 

რა ტიპის ტრანსპორტი ემსახურება სკოლას?

სკოლას ემსახურება  კეთილმოწყობილი მინი ავტობუსები.

 

როდის გადის ტრანსპორტი სკოლიდან?

სკოლიდან ავტობუსები გამოდის 17:00 საათზე

რა ტიპის კლასგარეშე აქტივობებს სთავაზობს სკოლა მოსწავლეებს?

სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს კლასგარეშე  აქტივობების   ფართო არჩევანს (ხელოვნება,  კითხვის კლუბი, რობოტიკა/კოდირება, შემეცნებითი გაკვეთილები ბუნებაში) სკოლის ახალ შენობაში გადასვლის შემდეგ (სავარაუდოდ 2021-22 წლიდან) კლასგარეშე კლუბების ჩამონათვალი მნიშვნელოვნად გაიზრდება და მოიცავს ისეთ წრეებსაც, როგორიცაა ცურვის, ფეხბურთის და სხვ.

შეძლებენ კურსდამთავრებულები ქართულ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებას?

დიახ, 12 კლასის დამთავრების შემდეგ ფინური სკოლის მოსწავლეებს შეეძლებათ ქართულ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება.

შეძლებენ კურსდამთავრებულები საზღვარგარეთ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებას?

დიახ, 12 კლასის დამთავრების შემდეგ ფინური სკოლის მოსწავლეებს შეეძლებათ საერთაშირისო/უცხოურ ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარება.

თანამშრომლობს ფინური საერთაშორისო სკოლა საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან?

დიახ, ვთანამშრომლობთ  ფინეთში არსებულ  უმაღლეს სასწავლებლებთან  (ფინური  უმაღლესი  სასწავლო  სისტემა მეორე ადგილზეა მსოფლიოში) და მომავალში ვაპირებთ,  კიდევ უფრო გავაფართოვოთ აქტიურობა საერთაშორისო ასპარეზზე. 

რას გულისხმობს სწავლების ფინური მოდელი?

ფინური საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამა დაფუძნებულია ფინურ ეროვნულ აკადემიურ პროგრამაზე. პედაგოგებს გავლილი აქვთ მრავალთვიანი მომზადების კურსი, მათ შორის ფინეთში, რომელსაც უძღვებოდნენ ფინელი განათლების ექსპერტები. რაც შეეხება სასწავლო  მასალებს, ის ასევე ფინური  სტანდარტების შესაბამისია, თუმცა სრულად არის მორგებული ქართულ მოთხოვნებს.  

რა ტიპის შეფასების სისტემას იყენებს ფინური საერთაშორისო სკოლა?

ფინურ  საერთაშორისო  სკოლაში დაწყებით კლასებში გამოიყენება შეფასება, რომელიც, უპირველესად, განმავითარებელ მიზანს ემსახურება - შეაფასოს მოსწავლის პროგრესი, მისი ძლიერი მხარეების და არსებული სირთულეების იდენტიფიცირება და სასწავლო აქტივობების შესაბამისად დაგეგმვა.

შემდგომ საფეხურზე, 5-12 კლასებში, 4-10 ქულიან შკალაზე ციფრებში გამოხატულ შეფასებასთან ერთად, მოსწავლეებს ეძლევათ "შეფასების ბარათები", რომლებშიც დეტალურადაა განმარტებული მოსწავლის პროგრესი წერილობითი ფორმით. ამგვარი მიდგომა, შეფასების სისტემას მეტად გამჭვირვალესა და ადვილად გასაგებს ხდის როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე მათი მშობლებისთვის.

რა ეროვნების არიან სკოლის მასწავლებლები?

ფინური სკოლის პედაგოგთა გუნდი დაკომპლექტებულია  სხვადასხვა ეროვნების  მასწავლებლებით. ჩვენ ვქმნით საერთაშორისო, მომავალზე ორიენტირებულ სკოლას, შესაბამისად, ვთანამშრომლობთ მხოლოდ საუკეთესო  მასწავლებლებთან, ეროვნების მიუხედავად. გვყავს როგორც ფინელი და  ქართველი, ასევე სხვა ეროვნების, უმაღლესი კომპეტენციებისა და უნარების მქონე პროფესიონალები. პედაგოგები შეირჩევიან ხანგძლივი და ინტენსიური შერჩევისა და გადამზადების პროცესის შედეგად. 

რომელ საათზე იწყება სკოლა?

სკოლაში  სასწავლო პროცესი  იწყება 9:30 საათზე.

რა არის პირველი კლასელისთვის მინიმალური ასაკი სკოლაში ჩასარიცხად?

პირველ კლასელი მოსწავლე სასწავლო წლის  დაწყებისთვის უნდა იყოს 6 წლის.

თუ მოქმედებს სკოლაში რაიმე ტიპის შეღავათი?

ოჯახიდან 2 ან მეტი ბავშვის შემთხვევაში, გათვალისწინებულია შეღავათი მოსწავლეზე 350 ევროს ოდენობით.