ჩვენი გუნდი

member
აიეტი კუკავა

დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი

member
Heli Harju

მასწავლებელი

member
ნინო ნოზაძე

ქართულის მასწავლებელი

member
სოფი ჭეიშვილი

მასწავლებელი